فلسفی | مذهبی

۱ آذر, ۱۳۹۸

(قسمت بیست و سوم: بررسی سیستم‌های اقتصادی (مارکس در مقابل اسمیت


در این قسمت نگاهی می اندازیم به 3 سیستم اقتصادی اصلی که تا به کنون در جهان حکم فرما بوده است و تفاوت های آنان را به زبانی ساده بیان میکنیم. در این باب نگاهی ویژه به مکتب سرمایه داری یا همان کاپیتالیسم و نقد های آن از طرف مارکس خواهیم داشت.

۲۳ خرداد, ۱۳۹۷
Freemasonry, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت یازدهم: فراماسونری چیست و چه رازی را در خود پنهان دارد؟

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

error: