سیاسی | اقتصادی

۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷
Machine-of-Economy, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت نهم: ماشین اقتصاد چگونه کار می‌کند؟

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۱۴ فروردین, ۱۳۹۷
syria, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت هشتم: سوریه، جهنمی روی زمین/ چه بر سر این سرزمین آمد؟

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۳۰ بهمن, ۱۳۹۶
Money-Laundry, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت ششم: پول‌شویی

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
World-in-2017, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت پنجم: جهان در سال 2017

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۱۹ دی, ۱۳۹۶
North-Korea, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت چهارم : بحران کره شمالی چیست و از کجا شروع شد؟

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۳ دی, ۱۳۹۶
بیت کوین, bitcoin, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت سوم: هر آن چیزی که باید از بیت کوین بدانید.

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۲۱ آذر, ۱۳۹۶
2th-brexit,digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت دوم: برکسیت چیست و چگونه به وجود آمد؟


۱۴ آذر, ۱۳۹۶
1th-separation-of-catalonia, قسمت اول: ماجرای استقلال کاتالونیا ازاسپانیا, digesttt, دایجست, پادکست, podcast

قسمت اول: ماجرای استقلال کاتالونیا از اسپانیا


error: