اجتماعی | فرهنگی

۲۳ مرداد, ۱۳۹۷
بحران کم‌آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟

​​قسمت سیزدهم: بحران کم‌آبی ایران

در این قسمت پادکست دایجست به بررسی چگونگی شکل گیری بحران کم آبی ایران و بررسی عمق آن با این بخش بندی ها میپردازد:
- شناخت بیشتر آب و کره زمین
- شناخت بیشتر شرایط اقلیمی ایران
- شناخت بیشتر شرایط آبی ایران و خاورمیانه
- شناخت و بررسی دلایل کلان و خرد به وجود آمدن بحران کم آبی ایران

۲۳ خرداد, ۱۳۹۷
فراماسونری چیست و چه رازی در آن نهفته است؟

قسمت یازدهم: فراماسونری چیست و چه رازی در آن نهفته است؟

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

۲۵ اسفند, ۱۳۹۶
ماهیت و روند تکامل زندگی دگرباشان

قسمت هفتم: دگرباشان؛ ماهیت و روند تکامل زندگی دگرباشان

خلاصه

۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
جهان در سال ۲۰۱۷

قسمت پنجم: جهان در سال ۲۰۱۷

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

error: