اجتماعی | فرهنگی

۲۵ اسفند, ۱۳۹۶
ماهیت و روند تکامل زندگی دگرباشان

قسمت هفتم: دگرباشان؛ ماهیت و روند تکامل زندگی دگرباشان

خلاصه

۱۵ بهمن, ۱۳۹۶
جهان در سال ۲۰۱۷

قسمت پنجم: جهان در سال ۲۰۱۷

در این قسمت دایجست، به این می پردازد که بیماری ایدز چگونه به وجود آمده است و چگونه عملکردی در بدن دارد. همچنین در این قسمت با روش های مبتلا شدن و سیر تکاملی درمان برای این بیماری از آغاز تاکنون بیشتر آشنا خواهیم شد. و در انتها نگاهی میکنیم به آمار و ارقام در جهان و ایران به علاوه ی توضیح در مورد روش های مختلف پیشگیری و تشخیص ...

error: