حمایت سالیانه

مخاطب عزیز شما با پرداخت (ریالی و دلاری) یکی از مبالغ زیر یا درج مبلغ دلخواهتان می توانید به صورت اختیاری برای مدت یک سال از پادکست دایجست حمایت کنید.
حمایت های سخاوتمندانه شما، صرف هزینه های تولیدی و مدیریتی پادکست برای ساخت حداقل ۱۲ قسمت در سال می شود.


معرفی به دوستان

مخاطب عزیز شما می توانید با معرفی و به اشتراک گذاشتن این وبسایت به دوستان و آشنایان خود از این پادکست حمایت کنید.


 
error: