• گرمایش جهانی

    قسمت چهل و چهارم: گرمایش جهان

    در این قسمت به تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی می‌پردازیم و به صورت اجمالی این پدیده را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.
    گرمایش جهانی دقیقاً به چه معناست، چگونه به وجود آمده، از چه طریق می‌دانیم که چنین پدیده‌ای وجود دارد و عواقب و راه‌حل‌های موجود چیست؟

۲۰ آذر, ۱۴۰۰
گرمایش جهانی

قسمت چهل و چهارم: گرمایش جهان

۲۵ مهر, ۱۴۰۰
خواب و رؤیا

قسمت چهل و سوم: خواب و رؤیا

۱۳ شهریور, ۱۴۰۰

قسمت چهل و دوم: سازمان ملل

۱۲ مرداد, ۱۴۰۰
پیدایش جهان

قسمت چهل و یکم: پیدایش جهان

۱ تیر, ۱۴۰۰
رمزارزها

قسمت چهلم: رمزارزها

۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
تناسخ

قسمت سی و نهم: تناسخ

error: