• روسیه و اوکراین

  قسمت چهل و ششم: روسیه و اوکراین

  در این قسمت سعی کردیم تا خیلی موجز به زوایای کمترپرداخته‌شده‌ی جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بپردازیم و مشخصاً درباره‌ی موارد زیر صحبت خواهیم کرد:
  - تاریخچه‌ی شکل‌گیری ناتو
  - بررسی برخی از تحلیل‌ها در مورد استراتژی سیاست خارجی آمریکا
  - تفاوت و اختلاف نظر در مورد موجودیت ناتو از دید روسیه و غرب
  - بررسی برخی از تحلیل‌گران در مورد بعد استراتژیک اقدام اخیر در هژمونی قدرتی جهان

error: